Circumscripția școlară si Criterii de departajare


Circumscriptia scolara SCOALA GIMNAZIALA „TUDOR ARGHEZI” STR. TUDOR ARGHEZI NR. 46-50  SECTOR 2   

Strazi arondate:  BD. DACIA NR. 92-102 (NR. PARE SI IMPARE) SECTOR 2 INTR. ION LUCA CARAGIALE NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 INTR. ITALIANA NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 P-TA. C. A. ROSETTI NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. AARON FLORIAN NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. ALEXANDRU DONICI NR. 1-11 (NR. PARE SI IMPARE) SECTOR 2 STR. BATISTE NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. BLANDUZIEI NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. C. A. ROSETTI NR. 17 – 47 (NR. IMPARE), 20 – 46 (NR. PARE) SECTOR 2 STR. CONSTANTIN NACU NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. DIANEI NR. NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. DIONISIE LUPU NR. 1 -41 (NR. IMPARE), 2-48 (NR. PARE) SECTOR 2 STR. GEN. DAVID PRAPORGESCU NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. ION LUCA CARAGIALE NR. NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. ION MOVILA NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. ITALIANA NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. JEAN LOUIS CALDERON NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. MARIA ROSETTI NR. 1-45 (NR. IMPARE), 2-26 (NR. PARE) SECTOR 2 STR. NICOLAE FILIPESCU NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. OTETARI NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. SAGETII NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. SCHITUL DARVARI NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. SCOALEI NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. SFANTUL SPIRIDON NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. THOMAS MASARYK NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. TRAIAN VUIA NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. TUDOR ARGHEZI NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. VASILE CONTA NR. PARE SI IMPARE SECTOR 2 STR. VASILE LASCAR NR. 1 – 191 (NR. IMPARE), 2 – 122 (NR. PARE) SECTOR 2

Criterii de departajare:

Criterii specifice de departajare în vederea înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021

Aprobate în Consiliul de Administraţie din data de 24.02.2020

Nr. Crt. Criteriul specific Documente justificative
1. Locul de muncă al părinților/al unui părinte/ susținătorilor legali se află în circumscripția instituției noastre de învățământ. Adeverință de la locul de muncă.
2. Copilul frecventează  una dintre grădinițele cu care școala este în parteneriat educațional. Adeverință de la grădiniță.
3. Copilul frecventează unul dintre cluburile/una dintre instituțiile care desfășoară activități extrașcolare în circumscripția școlară. Adeverință de la instituţia respectivă
4. Bunicii sau rude apropiate ale preșcolarului au domiciliul în circumscripția unității școlare. Acte doveditoare ale gradului de rudenie.

Copie după Cartea de Identitate

5. Unul dintre părinții/ frații copilului a absolvit unitatea școlară Adeverință de la școală.