Documente necesare înscrierii


Lista documente obligatorii inscrieri clasa pregatitoare:

 

  1. Carte de identitate părinte / părinți
  2. Certificat naștere copil, conform cu originalul pus de secretariatul unității
  3. Evaluarea psihosomatică de la CMBRAE (doar acolo unde este cazul).
  4. Art.3 (2) Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului. (extras din metodologie)

Precizari privind evaluarea psihosomatica:

Planificari unitati evaluare psihosomatica

Pentru mai multe detalii apelati scoala.